AKTUÁLNĚ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA VYŽÁDÁNÍ - PŘIJEDEME ZA VÁMI!

Pro skupiny 10 a více zájemců jsme připravili nabídku putovního dne otevřených dveří. Za úhradu nákladů na cestu, s podmínkou dobrého pohoštění:-) dorazíme kamkoli za Vámi!

Program dne otevřených dveří ZDE

Den otevřených dveří školy Inner Game

Přijďte se seznámit s Inner Game a programy naší školy.

Během 4 hodin získáte informace o základních principech Inner Game a sadu praktických nástrojů pro každodenní použití.

V rámci tohoto setkání Vám ukážeme využití Inner Game v každodenním pracovním i soukromém životě, specificky pak v:

 • rozvoji dovedností,
 • posilování odolnosti vůči stresu,
 • budování vysoce výkonných týmů.

Závěrem Vám stručně představíme vzdělávací programy naší školy Inner Game a možnosti přípravy programů dle specifických potřeb dané cílové skupiny.

Celým programem Vás provede Michal Ondráček.

 

Rámcový program:

Rozsah jednotlivých bloků bude upraven dle aktuálního zájmu konkrétních účastníků.

Téma

Čas

Obsah

Zahájení

10 min

První ukázka Inner Game, zjištění konkrétních očekávání účastníků.

Základní principy Inner Game

45 min

P=P-I, trojúhelníky ACT a PEL, koncept S1 a S2, praktické aplikace do každodenního života.

Rozvoj dovedností, koučink v akci (Action Coach)

30 min

Cyklus interferencí, Přirozené učení, Zaměření pozornosti a nehodnotící pozorování, Kritické proměnné, příklad na konkrétní vybrané dovednosti.

Posilování odolnosti vůči stresu (Od stresu k vnitřní stabilitě)

30 min

Posilování vnitřní stability jako prevence stresu, ukázka využití nástrojů: strom stability, STOP a transpozice.

Budování vysoce výkonných týmů (Inner Game of High Performance Teams)

30 min

Sdílená odpovědnost a týmové myšlení jako základní principy fungování vysoce výkonných týmů, typické interference a možné kritické proměnné. Ukázka na krátké týmové aktivitě.

Představení programů školy Inner Game

10 min

Stručné seznámení s cíli a metodami jednotlivých programů.

Diskuse a závěr setkání

20 min

Odpovědi na otázky, ověření naplnění očekávání, závěrečná aktivita.

 

Těšíme se na Vás !

 

 

 

 

 

Inner Game Practitioner

Komplexní, devítidenní program je výrazně orientován na aplikace do praxe a rozvoj dovedností účastníků při využívání principů a nástrojů Inner Game. Je ukončený mezinárodním osvědčením The Inner Game International School. Další běh začíná v ZÁŘÍ 2018.

LETÁK KE STAŽENÍ

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Tento program je akreditovan ICF jako CCE program v rozsahu 29 hodin Core Competencies a 25 hodin Resource Development.

O programu

Inner Game Practitioner je komplexní, devítidenní program mezinárodní školy koučinku The Inner Game. Program je určen zejména manažerům, leaderům, majitelům firem, koučům a sportovním trenérům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti o metodu Vnitřní hry (The Inner Game). Zároveň je také určen všem zájemcům o poznání účinných nástrojů Vnitřní hry pro aplikaci v běžném životě. Celý program je výrazně orientován na aplikace do praxe a rozvoj dovedností účastníků.

Programy Školy koučinku The Inner Game jsou výjimečné tím, že všechny mají praktické využití a jsou aplikovatelné v pracovním i soukromém životě. Jejich cílem je umožnit účastníkům uplatňovat tuto metodiku efektivním způsobem.

Inner Game Practitioner je zaměřen na vybudování pevné základny znalostí a dovedností Vnitřní hry. Účastníci budou mít řadu příležitostí k testování nově nabytých dovedností ve své vlastní praxi a prostor ke sdílení svých zkušeností. Facilitátoři je budou provázet celým programem a budou k dispozici v diskuzích o konkrétních aplikacích. V závěru programu budou účastníci vyzváni k prezentaci výsledků konkrétních aplikací a tato prezentace je součástí procesu získání osvědčení o absolvování.

1. modul: Fundamentals - Základy a praxe nejen na tenisových kurtech, 3 dny

Termín: 4. - 6. 9. 2018

Metoda Vnitřní hry se odehrává v lidské mysli a uplatňuje se vůči soupeři, kterého je velmi těžké porazit, jako je např. nervozita, nedůvěra a strach z neúspěchu. Dokonce i velmi úspěšní lídři a sportovci bojují proti svým vnitřním nepřátelům, aby dosáhli úspěchu a vysokého výkonu.

Jak můžeme udržet koncentraci v situacích extrémní zátěže? Jak můžeme bojovat proti svému vnitřnímu hlasu, který neustále říká, že "dnes nejste připraveni, a proto nemůžete podat skvělý výkon“. Koncepce Vnitřní hry nabízí konkrétní způsoby, jak se soustředit bez ohledu na místo výkonu a omezit tak nejistotu, která by mohla ohrozit váš výkon. Jedním z nejdůležitějších bodů v metodice Vnitřní hry je to, co Tim Gallwey nazývá "uvolněnou koncentrací". Je to základní dovednost nutná k zlepšení každého aspektu vašeho výkonu.

Přijďte k nám se naučit tyto, ale i další dovednosti, v současné době užívané významnými sportovci a manažery velkých světových společností.

V tomto modulu se účastníci kurzu naučí v průběhu tří dnů všechny pojmy Vnitřní hry používat v praxi. Zahrnuje výuku klíčových bodů metodiky Vnitřní hry, praktických nástrojů koučinku, praktické ukázky a účinnou zpětnou vazbu. Obsahuje také jedinečnou praktickou výuku na tenisovém kurtu umožňující se tak vrátit k počátkům této metody, kdy vlastně všechno začalo. Není třeba, aby účastník kurzu měl příslušné sportovní znalosti - cílem je porozumět, jak byly pojmy vnímané Timem Gallweyem převedeny z kurtu do profesionálního i osobního prostředí koučinku. Účastníci se naučí koučovat jedinečným způsobem – Vnitřní hrou - učením se z vlastní zkušenosti na základě praxe.

2. modul: Tools - Nástroje Vnitřní hry, 2 dny

Termín: 12. - 13. 11. 2018 

V tomto modulu škola The Inner Game přestavuje detaily nástrojů vytvořených Timem Gallweyem během jeho studia této metodologie po dobu několika desetiletí, kdy aplikoval pojmy Vnitřní hry jak ve sportovním světě, tak v podnikové sféře. Jde o detailní studium a uplatňování pojmů Vnitřní hry v praxi. Tento dvoudenní modul poskytuje příležitost studovat konkrétní případy a poznat v praxi, co Vnitřní hru učinilo nejužívanějším nástrojem na světě v oblasti managementu a koučování.

3. modul: Graduation - The Inner Game v praxi, 4 dny

Termín: 16. - 19. 1. 2019

V průběhu čtyř dnů intenzivního studia budou mít účastníci příležitost, aby si ověřili a rozvinuli své znalosti a dovednosti týkající se všech pojmů Vnitřní hry. Všichni účastníci, kteří absolvovali celý program a odevzdali úkoly ze samostudia mezi moduly, mohou obdržet potvrzení o absolvování programu Inner Game Practitioner. Zájemci o certifikát Inner Game Coach Practitioner se mohou přihlásit na pohovor, který bude probíhat poslední den, v odpoledních hodinách. Podmínkou pro účast na pohovoru je doložená praxe v koučinku minimálně 100 hodin.

Účast na jednotlivých modulech lze zakoupit i jednotlivě, postupně od 1. do 3. modulu. 

Komu je kurz určen

 • Všem, kteří se chtějí detailně obeznámit s metodou Vnitřní hry a pochopit nástroje užívané Timem Gallweyem;
 • Řídícím pracovníkům, ředitelům a manažerům firem, kteří používají strategie koučinku k dosáhnutí vyššího výkonu svého týmu a chtějí, aby jejich podnikání bylo nazíráno z nové pozitivní perspektivy;
 • Koučům, zkušeným konzultantům a sportovním trenérům, kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci a získat certifikát školy The Inner Game;
 • Profesionálním personalistům, kteří chtějí obohatit své komunikační schopnosti prostřednictvím metody Vnitřní hry

O kurzu

Délka kurzu: 9 dní

Maximální počet účastníků: 25

Lokalita: učebna společnosti Koučink Centrum, s.r.o., Pod Lysinami 518/28, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky; sportoviště Praha

Lektoři kurzu: Karel Vaněk a Michal Ondráček

Cena kurzu: 92.000,- +DPH; cena pro absolventy kurzů KC a Inner Game School, 86.000,- + DPH

Cena kurzu obsahuje: náklady na lektory, veškeré výukové materiály a pomůcky, pronájem sportovišť a vybavení, po celý den je k dispozici neomezené množství teplých i studených nápojů, zajištěn je teplý oběd. Cena neobsahuje: ubytování a dopravu účastníků.

Ukončení celého programu: osvědčení o absolvování programu, CCE Units, možnost přihlášky k certifikaci na Inner Game Coach Practitioner, případně možnost zahájení budování kariéry Certified Inner Game Coach. 

Další informace:

Počet míst je limitován: 25 účastníků
Místo bude rezervováno na základě vyplněné přihlášky a zaplacení registračního poplatku. Pro další informace k registraci kontaktujte Lenku Zelingrovou, ředitelku The Inner Game International School CR&SK na zelingrova@koucinkcentrum.cz

 

Zájemci o certifikát The Inner Game Coach Practitioner

V případě, že již jste koučové a budete aspirovat na certifikát The Inner Game Coach Practitioner, doložte vaši praxi, minimálně 100 hodin, dvě reference od klientů a potvrzení o vzdělání v koučinku. Pokud jste absolvent programu APEK nebo TASC v Koučink Centru, potvrzení o vzdělání nemusíte dokládat. V případě nejasností či dalších dotazů se prosím obraťte na tel.č. 775 102 124, rádi Vám budeme k dispozici.

 

Na základě vyplněné registrace Vám bude rezervováno místo a zaslána faktura na 30 % částky. 

Faktura na doplatek Vám bude odeslána s předstihem tak,aby mohla být uhrazena před Vaším nástupem na kurz. 

Záloha je vratná pouze v případě zrušení kurzu 2,5 měsíce před zahájením. Při zrušení 1 měsíc před konáním akce bude účtován poplatek 50% z celkové ceny, při zrušení 1 týden před konáním akce bude účtován poplatek 100% z celkové ceny. Změna jmen účastníků je přípustná.

Koučink Centrum a Inner Game School si vyhrazují právo změny termínů a lektorů u jednotlivých kurzů dle paragrafu § 374 obchodního zákoníku (okolnosti vylučující odpovědnost) v nepředvídatelných situacích. V tomto případě bude KC a IGIS tuto situaci řešit neprodleně a individuálně se všemi účastníky kurzu k jejich spokojenosti.

 

Registrace, viz záhlaví stránky "tlačítko" REGISTRACE, nebo přímo ZDE 

 

Inner Game of High Performance Teams

Vysoce Výkonné Týmy jsou velmi žádané. Jak je budovat a jak maximalizovat svůj osobní přínos v případě členství? 

Toto a ještě mnohem více se naučíte na jedinečném workshopu Inner Game of High Performance Teams, který vytvořili již v roce 2000 Timothy Gallwey a Valerio Pascotto ve společném projektu IGEOS s původním názvem Working Together Workshop.

Připojte se k více než 3.000 manažerům z celého světa, kteří z tohoto workshopu již profitují!

LETÁK KE STAŽENÍ

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Mezi klienty společností jejichž manažeři se zúčastnili workshopu patří například: AT&T, Apple, IBM, Anheuser Busch, The Coca Cola Company, Paramount Pictures, nebo Goldman Sachs.

Díky dlouholeté spolupráci s Timothy Gallweyem a Valeriem Pascottem má The Inner Game International School CR&SK exkluzivní licenci pro pořádání tohoto workshopu v České republice a na Slovensku v českém jazyce.

V případě zájmu o anglickou verzi workshopu lze individuálně dohodnout realizaci pod vedením Valeria Pascotta.

Cíle workshopu

Po absolvování workshopu budete mít naprosto jasnou představu o tom jak vypadá práce Vysoce Výkonného Týmu a jak maximalizovat osobní přínos v případě členství v takovém týmu. Podrobnosti o Vysoce Výkonných Týmech naleznete například zde: WIKIPEDIA

Základním klíčem k úspěchu Vysoce Výkonného Týmu není manažer, ale schopnost každého člena týmu dobře vést především sám sebe a být připraven k převzetí situačního vedení (vede ten kdo má jasno a ne ten kdo má formální pozici). Proto workshop poskytuje účastníkům možnosti, čas a bezpečné prostředí podívat se hlouběji na sebe sama při vedení týmu. Otevírá prostor vyzkoušet si nové typy chování vedoucí k lepším výsledkům. Struktura a metodologie workshopu Vám poskytne mnoho příležitostí plnit jednoduché úkoly ve skupině, kde nevládne žádná autorita z titulu pozice a k jejich řešení nejsou třeba expertní znalosti. Právě bez těchto „berliček“ lze objevit opravdovou podstatu leadershipu.

Proč absolvovat tento workshop

Pro účastníky se zde nabízí následující přínosy:

 • Příležitost uvědomit si, sám pro sebe pojmenovat a projevit klíčové schopnosti lídra spolu s uměním motivovat druhé.
 • Prostor nalézat a dívat se na vnitřní bariéry, které jednotlivci brání podávat vysoký výkon a cesty k jejich efektivnímu snižování.
 • Rozvoj základní esence nejlepších lídrů, schopnosti jasného pohledu. Naladění pro jasnost v naslouchání, myšlení a komunikaci.
 • Zvýšené uvědomění bariér efektivní spolupráce a neproduktivních vzorců chování.
 • Prostor k vyzkoušení praktických nástrojů na odstraňování těchto bariér v týmu.
 • Hlubší vhled do dynamiky týmu.
 • Možnost zažít týmové chování, které přináší výsledky.

Komu je workshop určen

 • Vedení společností
 • Manažerům strategických projektů
 • Budoucím členům Vysoce Výkoných Týmů
 • Koučům, kteří chtějí zvyšovat svou kvalifikaci v práci s týmy

Více než 3000 účastníků z celého světa potvrzuje, že díky účasti na tomto workshopu dosáhli hlubokých změn ve svém myšlení a rozvoji osobního leadershipu.

Obsah workshopu

Hlavní body programu - na workshopu můžete rozvinout své schopnosti v oblastech

 • Koordinace práce ve skupině
 • Jasnost = pochopení – domněnky
 • Možnosti zvyšování potenciálu a snižování interferencí (bariér)
 • Důležitost jasného cíle
 • Strategie a rozhodování založené na jasném prozumění
 • Vyjasňování v situaci kde není poziční autorita
 • Motivace ke spoluzodpovědnosti a vysokému nasazení
 • Chování, které povzbuzuje důvěru, zapojení a zaměření se na cíl
 • Podpora nadšení a radosti z týmové práce
 • Být přínosem
 • Re-definice zodpovědnosti

O workshopu

 • Délka workshopu: 3 dny
 • Maximální počet účastníků: 25
 • Lokalita: Tréninkové prostory Středočeský kraj - místo bude upřesněno.
 • Lektoři: Michal OndráčekKarel Vaněk
 • Cena: 27.300 + DPH, 25.700 + DPH - zvýhodněná cena pro absolventy kurzů Koučink Centra a Inner Game School. Cena kurzu obsahuje: lektory, veškeré výukové materiály, ostatní výukové materiály a pomůcky, občerstvení v průběhu kurzu, teplý oběd. Cena neobsahuje: ubytování a dopravu účastníků.
 • Dárek pro účastníky: účastníci získají 5% slevu na veškeré další otevřené kurzy pořádané Koučink Centrem. Účastníkům bude vytvořena klientská sekce na webu Koučink Centra se všemi informacemi z workshopu + další dostupné materiály.
 • Bonus pro účastníky workshopu: Diagnostika efektivity vybraného týmu zdarma

 

Využití workshopu v rámci metodiky CQ - Collaboration Quotient®

Tato metodika byla vyvinuta Ing. Michalem Ondráčkem v roce 2012 a poprvé prezentována na konferenci Social Connections v roce 2014. Jádrem metodiky je definice, postupy vyhodnocení aktuální úrovně a strategie rozvoje schopnosti spolupracovat ve třech úrovních A - C. Úroveň A - experti mluví "česky" a přispívají svou expertízou týmu, Úroveň B - platný člen projektového týmu, Úroveň C - plnohodnotný člen vysoce výkonného týmu. Metodika je podporována komplexním softwarovým řešením. 

V případě zájmu o podrobnosti, či implementaci metodiky CQ - Collaboration Quotient® se prosím obracejte přímo na Michala Ondráčka.

Více informací rovněž na webu CQcentrum.

Workshop Inner Game of Team Leadership je využíván pro rozvoj schopnosti spolupracovat na úrovni C. 

 

O nás

THE INNER GAME INTERNATIONAL SCHOOL CR&SK
Byla založena Timothym Gallweyem, který je považován za otce koučinku, z 
jehož metodiky cituje a vychází převážná většina koučovacích směrů, koučů a jeho knihy čtou a četly miliony manažerů a koučů po celém světě.

 

LEKTOŘI ŠKOLY INNER GAME ČR&SK

Ing. Michal Ondráček, The Inner Game Coach & Facilitator

Karel Vaněk, lic.oec.HSG, PCC

Ing. Jiří Kunčar, PCC

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

The Inner Game International School

Byla založena Timothym Gallweyem, který je považován za otce koučinku. The Inner Game International School funguje dnes pouze v Brazílii a České republice, dále jsou zakládány školy v Jižní Americe (Chile Argentina), USA (Kalifornie), v Itálii a ve Španělsku.  Programy jsou určeny koučům a řídícím pracovníkům, kteří již mají určité zkušenosti s uplatňováním koučinku ve své praxi. 

Timothy Gallwey je průkopníkem aplikované psychologie sportu a aplikované psychologie korporací. Je uznáván jako zakladatel pojmu Coaching před více než 45 lety. Koučink je v současné době nejpoužívanějším nástrojem k lidskému rozvoji.
Během své kariéry pracoval jako poradce významných sportovních osobností a předních společností jako jsou AT & T, IBM, Apple, Coca-Cola, Anheuser-Busch, Arco, GE, Harley Davidson a mnoho dalších. Absolvoval studia na Harvardu, kde vystudoval literaturu a byl kapitánem tenisového týmu. Od 70. let se věnoval propagaci své metody výcviku, kterou nazval The Inner Game, tj. Vnitřní hra.
Jeho první kniha „Inner Game of Tennis“ ukázala, že metoda Vnitřní hry vede k dosažení vysoké výkonnosti tenisového hráče. Jen v USA se prodal více než 1 milion výtisků této publikace. Poté Tim Gallwey aplikoval svou koncepci i v jiných oblastech sportu, jako je golf a lyžování. Později odstartoval užívání strategie Vnitřní hry ve firmách i nadnárodních korporacích a napsal knihy Inner Game of Work a Inner Game of Stress.

Pokud mluvíte anglicky, přečtěte si / poslechněte si co Inner Game říkají dva světově známí sportovní kouči na stránce SPORTS ILLUSTRATED. Dále přidáváme odkaz na nejnovější článek na Inc o Tomu Bradym ("greatest quaterback in NFL history").

Metoda Inner Game je zaměřena na tři hlavní body – naučit:

 • Jak získat schopnost učit se, jak o sobě přemýšlet
 • Jak se věnovat rozvoji vlastní osobnosti a lépe vést ostatní
 • Jak vytvořit lépe fungující organizaci

O metodě Inner Game více ZDE 


 

Lektoři Inner Game International School CR&SK  

Ing. Michal Ondráček

Ke koučování mne přivedl kurz, který jsem jako manažer nadnárodní společnosti absolvoval ve Velké Británii v roce 1994. Kurz byl veden dle metodiky GROW sira Johna Whitmora a mne toto téma natolik zaujalo, že jsem Johna při další návštěvě Velké Británie kontaktoval a požádal ho jestli bych se mohl stát jeho žákem. Souhlasil a poskytl mi kompletní vzdělání a vedení. Od té doby učím manažery a kouče koučovat a sám se věnuji koučování manažerů a týmů. V roce 2001 jsem se zúčastnil programu pro vysoce výkonné týmy, který vedl Timothy Gallwey, autor metodiky Inner Game a zakladatel moderního koučinku. Byl to pro mne jeden z nejsilnějších zážitků a od té doby jsem si přál, abych jednou mohl učit Inner Game u nás. Tento sen se mi splnil získáním akreditace přímo od Timothy Gallweye a založením školy Inner Game ČR&SK v roce 2014. Jsem hrdý na to že jsem jako třetí na světě získal certifikát The Inner Game Coach & Facilitator. Ve škole Inner Game realizujeme řadu programů ve spolupráci s kolegy Jiřím Kunčarem a Karlem Vaňkem. Můj podrobný profil naleznete zde.

 

Karel Vaněk, lic.oec.HSG, PCC

Po několikaletém působení v top managementu jsem hledal nové cesty rozvoje pro sebe i své kolegy - jednotlivce i týmy. Odpověď jsem nalezl v metodě zkušenostního učení a koučování. Těmito obory jsem se zabýval na univerzitě ve Vídni a na Erickson College ve Vancouvru. Od té doby (2006) využívám ve své manažerské praxi koučovací styl vedení lidí a přitom se paralerně věnuji lektorování  kurzů koučinku, koučování jednotlivců a především týmů. Ve škole Inner Game je moje specializace budování vysoce výkonných týmů a jsem lektorem programů Action Coach a Inner Game Coach Practitioner. Můj podrobný profil naleznete zde

 

Ing. Jiří Kunčar, PCC

Jsem profesionální kouč, lektor koučinku na několika našich a zahraničních školách a pro Mezinárodní federaci koučů ICF působím také jako mentor koučů, kteří se připravují na získání profesionálního certifikátu. Také vedu koučovací semináře na Vysoké škole psychosociálních studií v Praze. Koučinku se věnuji od roku 2005. Předtím jsem působil jako ředitel a předseda představenstva akciové společnosti. Ve škole Inner Game je moje specializace práce se stresem a budování vnitřní stability. Můj podrobný profil naleznete zde


 

Výuka Vnitřní hry ve škole The Inner Game

Programy Školy koučinku The Inner Game se liší tím, že všechny mají praktické využití, jsou aplikovatelné v realitě. Jejich cílem je umožnit účastníkům uplatňovat metodiku efektivním způsobem. Koučové, lektoři, sportovní trenéři a řídící pracovníci mají možnost poznat pojmy Vnitřní hry a aplikovat získané dovednosti přímo v každodenním životě a ve své praxi.

Kurzy jsou určeny koučům a řídícím pracovníkům, kteří již mají určité zkušenosti s uplatňováním metodiky koučinku a managementu. Programy jsou plně kompatibilní s hlavními tržními trendy jako např. integrální koučink, ontologický koučink, aj.

Všechny moduly Mezinárodní školy The Inner Game splňují mezinárodní certifikaci, která byla udělena v Kalifornii - USA a jsou certifikovány Timothy Gallweyem.

Každá škola je zodpovědná za svěřený region (v našem případě Českou republiku a Slovensko) a v tomto regionu je zároveň jediným legálním poskytovatelem vzdělávacích programů s názvem obsahujícím chráněnou značku Inner Game.

Výcvik Inner Game Practitioner je akreditovan ICF jako CCE program v rozsahu 29 hodin Core Competencies a 25 hodin Resource Development.

Video s Timothy Gallweyem z jeho poslední návštěvy ČR

Reference účastníků programu Inner Game Practitioner ZDE

 

Michaela

Koučování jsem si vybrala jako logické vyústění mojí předchozí manažerské kariéry v mezinárodní firmě, kde jsem se věnovala řízení týmů a jejich výkonnosti. Trénink Inner Game jsem považovala při jeho výběru za důležitou součást mého dalšího vzdělání kouče. Zaujal mě především jeho fokus na vnitřní hru samotného kouče, jejíž pochopení je důležitým krokem pro možnou aplikaci v koučovací praxi. Do mého osobního života trénink přispěl zlepšením sebereflexe a sebekontroly, které se pozitivně odrazily v mém vztahu a komunikaci především s dětmi a i dalšími rodinnými příslušníky z nejbližšího okolí. V mé práci kouče mi trénink pomohl pracovat s novými koučovacími technikami a jednoduchými nástroji, které vycházejí ze základních principů Inner Game. Provázanost se sportem, kde je podobně jako ve firemním prostředí, tlak na výkon a nutnost být schopen se zkoncentrovat v klíčové momenty, vnáší do firemního koučování jiný rozměr než čistě psychologický.

Prvky učení se hrou, učení se na základě vlastní zkušenosti umožňují koučovanému se uvolnit, lépe pozorovat stav, který se děje, nehodnotit a zaměřit pozornost na klíčové prvky, důležité pro změnu nebo vybudování návyku.

Byla jsem sama překvapená, jak je metoda efektivní i v aplikaci ve firemním koučování. Pro mne bylo unikátní pojetí celého tréninku, který na rozdíl od jiných nepůsobil procesně a strukturovaně a kladl na účastníky daleko větší nároky na koncentraci a vlastní zapojení, iniciativu. Díky těmto nárokům byl trénink pro mne velmi efektivní a přelomový.


Petra 

Tento trénink je bezesporu jedinečný. Nemůžete jen poslouchat a tiše přihlížet. Zapojíte všechny smysly. Osobně se domnívám, že Inner Game se nemůžete naučit z knih, musíte ji jednoduše zažít na vlastní kůži. Vaše koučování se dostane do úplně nové dimenze, získáte do ruky raketový nástroj. Timovo koučování je chirurgicky přesné, působí velmi jednoduše a zároveň elegantně. Máte neodolatelnou touhu si vše osvojit, ale nevíte kde a jak začít, nedostanete žádný návod. Ale přesto na konci celého výcviku přesně cítíte, odkud Inner Game vychází a jak v duchu této filozofie žít a pracovat.  Ve stejný okamžik "bohužel" také zjistíte, že už nikdy nic nebude jako dřív a že jste se vydali na cestu, ze které není návratu. Inner Game dá Vašemu osobnímu i pracovnímu životu úplně nový rozměr. Nebudu přehánět, když řeknu, že nikdo z nás šťastných, kteří jsme měli tu jedinečnou možnost být mezi prvními evropskými absolventy, nezůstal beze změny!


Martin 

Kurz Inner Game mi přinesl hluboké poznání, co vše dokáže lidské tělo, když mu hlava neklade překážky. Jedním z nejsilnějších zážitků bylo absolvování golfu (nikdy předtím jsem nehrál), kdy jsem se na odpališti nebyl schopen trefit do míčku a po 30 minutách Inner game jsem odpaloval tak, že kamarádi golfisté po shlédnutí videa konstatovali, že na takové odpaly je potřeba cca 1/2 roku tréninku.

Před absolvováním kurzu jsem měl koučování za vrcholnou disciplínu vzdělávání a rozvoje lidí. Inner game jde v mých očích ještě dál tím, že dovede odvést pozornost od rušivých vlivů, které mají často na lidský výkon nejvýraznější vliv. Cítím, že jde o přístup, který je zcea přirozený, přitom velmi efektivní a chci se mu celoživotně věnovat.


Hanka

Kurz Inner Game mi přinesl mnoho cenného. Není lehké vybrat, aby to bylo stručné, ale obecně volbu jiného způsobu myšlení a nazírání na činnosti, situace a vůbec na život. Během něj mi přišlo mnoho uvědomění o sobě sama. Když jsem na kurz šla, jako hlavní cíl jsem vnímala to, aby se obohatilo mé koučování, nyní to vnímám tak, že i kdybych IG neměla při koučování použít (což by byla ovšem velká škoda), byly to nejlépe investované peníze do vlastního seberozvoje, do vlastní cestě ke spokojenosti. Konkrétní věci, které mi přinesl jsou důležitost všímání si, jak co dělám, jak si to užívám, co jsem se z toho naučila. Dále uvědomování si toho co si myslím, co cítím, co chci, kde jsem, kam jdu, co pro to potřebuji. Pro mě velmi důležitá věc, jedna z nej… z kurzu je uvědomění si volby na co se zaměřit.

Užívání IG mi zlepšuje život, vnímám lépe, cítím se lépe, více si věci užívám, jsem mnohem klidnější. Vím, že můžu důvěřovat pocitům, tělu, ale musím na tom velmi pracovat.

Myslím si, že IG je jedna z nejlepších věcí, co jsem v životě potkala, cítím vděk za to, že se mi to stalo a že jsem mohla kurz absolvovat s Timem, cítím v sobě velkou míru vnímavosti (vždycky jsem ji měla, ale několik 10 let byla trochu zastřená, vědomí o její hloubce se mi vrátilo během kurzu). Chci aplikovat, aplikovat, aplikovat a zkoušet se svými dětmi, klienty, přáteli. Chci začít hrát tennis se svojí kamarádkou koučkou.

Často mi zní v hlavě Timova věta při koučování profesionálního golfisty "co spouští golfový švih? Je to touha, je to ten pocit chtění uvnitř a na to se zaměř".


Lenka

Nevěděla jsem po prvních třech dnech, zda sem na tento výcvik patřím, necítila jsem se z toho plně dobře. Ale začalo se mi to skládat až tak po třech týdnech s pocitem, že za tím asi něco bude. Že to smysl má. Druhá část výcviku, tam už jsem věděla, že ano, to je ono, sem na ten kurz patřím, to jsou fungující nástroje.  Některé se mnou ladily hned, některé jsem už v jisté podobě užívala, s některými se teprve sžívám. Na třetí část jsem se už těšila předem, tam jsem věděla, že to je ono, tam si moje duši užívá. Ona tam byla spokojená.  Komunikovala si tam skoro mimo mně a mou hlavu.  Věděla, že tam je správně.  A tak jsem se jí podřídila. A užila si to.

Užívala jsem si ten dialog beze slov, který tam byl poslední den. Ano, v místnosti se mluvilo, ale byla tam úplně cítit ještě jiná úroveň komunikace, ta mimoslovní, bez našich úst a uší.  Ta tam běžela v intenzivním klidu. To nebyl ten individuální dialog pomalu vzkypívající nespokojenosti v jednotlivých osobách, když s námi Tim hrál hru na tým jako soubor jedinců s rovnocennou odpovědností za výsledek týmu. Z téhle hry jsem se tenkrát hodně naučila. A vlastně ta její hlavní část byla také beze slov.


Markéta

Když si to dovolíte, můžete stanout v krásném a zajímavém světě.Ve vlastní duši, v duchu všech, kteří budou několik týdnů, spolu s Vámi, vytvářet nové společenství. Můžete najít co jste nehledali, vzpomenout si na to, kým jste. Nebo to objevit. Být sami sebou. Probudit se, vnímat, učit se. VidětNahlížet přítomnost z více úhlů, v jednom okamžiku. Učit se tak moc, jak jste připraveni, způsobem, kterým si přejete. Můžete se učit formálně, ale více se naučíte neformálně. Ze zkušenosti. Tím víc Vás to bude bavit. SamovolněNahlédnete své vnitřní zdroje. Budete mít příležitost zkoumat otázky, týkající se vaší vnitřní a vnější hry. Můžete zakusit lidskost, v nejširším barevném spektru. Pokud budete mít stejné štěstí, jako já… Bude Vás to bavit! (A nebudete chtít přestat)

 

 

 

Od stresu k vnitřní stabilitě

Od stresu k vnitřní stabilitě, aneb zvládněte stres metodou Inner Game

Seminář "Od stresu k vnitřní stabilitě" si klade za cíl zlepšit výkon a zdraví jedince skrze pochopení naší lidské schopnosti využívat naši vnitřní moudrost. Místo boje se stresem soustředit své síly na posilování vnitřní stability.

LETÁK KE STAŽENÍ

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Seminář vám usnadní cestu k objevování vyrovnanějšího vnitřního života, schopnosti poučit se z výzev a krizí a pochopení vlastního evolučního potenciálu pro seberealizaci.

Tento seminář byl vyvinut Timothy Gallweyem a MUDr. Johnem Hortonem a The Inner Game International School má exkluzivní licenci na českou verzi.

Základem semináře jsou tři vzdělávací cíle

• Prvním cílem je do hloubky pochopit podstatu stresového systému a jeho působení na naše tělo, mysl a sociální kontext.

• Druhým cílem je porozumět biologickému, psychologickému a sociálnímu kontextu toho, co nazýváme systémem moudrosti.

• Třetím cílem je pochopit, jak probíhá přechod z jednoho systému do druhého za použití vzdělávacího modelu vnitřní hry a pomocí koučinkových nástrojů a praktických cvičení.

Proč absolvovat tento seminář

Lidské bytosti pohání potřeby. Strach, frustrace a bolest, které se objeví v případě, kdy jsou tyto potřeby potlačovány či ohrožovány vnějšími situacemi, spouští stresový systém.

Život v chronickém stresu otevírá dveře většině moderních chorob a vede ke špatnému výkonu.

Struktura našeho mozku a náš stresový systém je stejný jako u ostatních savců a do určité míry se dokonce podobá i plazům. Tento systém lze připodobnit nižším rychlostním stupňům automobilu, což je velmi užitečné v nebezpečných situacích, často jej však v přemíře stimulují stresory každodenního života. Tyto nižší rychlostní stupně, známé též jako reflexy boje, útěku či zastavení, nejsou ale příliš užitečné pokud jde o naplňování našich rozvinutých sociálních a osobních cílů.

Americký psycholog Abraham Maslow popsal hierarchii potřeb od přežití přes potřeby bezpečí, sociální potřeby a vlastní já po potřebu seberealizace. Aby bylo vůbec možné seberealizací se zabývat, musíme se nejprve zaměřit na naléhavé lidské potřeby jako je přežití, bezpečí, sociální život a ego. K tomu potřebujeme poznat svůj vnitřní systém moudrosti.

Od stresu k moudrosti

Systém moudrosti je popisován jako struktura mozku a funkce, které umožňují zapojit uvažování, intuici, pocity, tvořivost, empatii, laskavost, příběh, sounáležitost bez popření vlastní individuality, pochopení času, entelechii a schopnost přemýšlet. Tyto zcela jedinečné lidské schopnosti se vyvíjejí prostřednictvím našich osobních prožitků a rozhodnutí. Tato moudrost vnitřních zkušeností není nic, co by se učilo ve školách nebo bylo možné získat na základě vysvětlení.

Dalším důležitým aspektem systému moudrosti je podstata lidského srdce, vnitřní zdroje, se kterými se všichni rodíme. Pozorujeme je u malých dětí ale když je zažijeme u sebe či u druhých v dospělosti, považujeme je za vzácné. Tyto zdroje se soustřeďují kolem naší schopnosti milovat, učit se, radovat se a projevovat se spontánně. Do těchto vrozených vnitřních zdrojů dále patří takové vlastnosti jako je důvěra, upřímnost, srozumitelnost, vděčnost, pokora a humor.

Krátké video s Johnem Hortonem v AJ zde:

John Horton video

Chronický stres blokuje náš přístup k vnitřním zdrojům a zpomaluje rozvoj mozkových struktur, které zohledňují evoluci našeho lidského mozku, jenž se vyznačuje unikátní moudrostí.

Schopnost přemýšlet umožňuje jedinci posunout se od "kola stresu" ke "kolu moudrosti".

V průběhu dvou dnů získají účastníci semináře povědomí o rozdílech mezi životními zkušenostmi těchto dvou systémů.

První den

budeme pracovat na tom, proč by se měl člověk přesunout od stresu k moudrosti.

Druhý den

se pak zaměříme na to, jak toho dosáhnout.

Převážná část druhého dne se ponese ve znamení zkušenostního učení – cvičení a nástrojů vnitřní hry,

například cvičení jako je STOP, ACT (DUO), PLE (Trojúhelník Výkon - Rozvoj - Radost), CEO (generální ředitel vlastního života), otázky o míře kontroly, transpozice, kouzelné pero, cvičení o nových postojích a redefinování.

Představí se také pojmy První Já a Druhé Já, aby účastníci lépe pochopili své vnitřní rušivé elementy, a dále způsob, jak nástroje a cvičení vnitřní hry mohou člověka oprostit od hrozby strachu, pochybností a sebeodmítání.

Účastníci semináře uvidí, jak každý nástroj a cvičení vytváří strukturu v mozku a jak fungují různé součásti systému moudrosti. Ačkoli se zde pohybujeme na hranici neurobiologie, je učení a procvičování překvapivě zábavné.

V případě zájmu lze seminář realizovat pro uzavřené skupiny a případně i ve formátu půldenních, nebo dvouhodinových modulů.

V případě zájmu o studium The Inner Game Practitioner bude absolventům kurz Od stresu k vnitřní stabilitě uznán jako absolvování druhého modulu Tools. Doporučujeme však účast na tomto modulu kvůli propojení s celou studijní skupinou, uchopení nástrojů v jiném kontextu a k dopracování úkolů, které jsou rozdílné (pro zájemce o certifikaci Inner Game Coach Practitioner). Absolventi semináře Od stresu k vnitřní stabilitě dostávají 80% slevu na modul Tools.

 

O semináři

 • Délka semináře: 2 dny
 • Maximální počet účastníků: 25
 • Lokalita: Tréninková místnost Koučink Centra, U Čokoládoven 818/9, Praha 4 – klidné, příjemné místo s výbornou dostupností MHD

 • Lektoři: Jiří Kunčar, Michal Ondráček

 • Cena: 17.600 Kč + DPH

 

The Inner Game Essentials, úvod do Inner Game

Půldenní workshop Inner Game Essentials Vám nabídne náhled na principy, nástroje a praktické postupy jak nebrzdit sami sebe, projevit naplno svůj vnitřní potenciál a dosahovat vynikajících výsledků ve Vaší kariéře, sportu či životě. Praktický workshop s ukázkami a cvičeními na indoor golfu.

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

V průběhu půldne získáte 

 • Vhled do principů a nástrojů vnitřní hry
 • Příklady využití vzorce Výsledky = Potenciál - Interference
 • Přesnější vnímáni vzorců myšlení, které nás brzdí a které naopak maximalizují nás potenciál a využití příležitostí
 • Ochutnávku koučinku pro podporu hlubšího vnímání a odpovědnosti druhých při zlepšování jejich vnitřní hry

Tento workshop je zároveň vynikající přípravou pro zájemce o studium v programech školy Inner Game.

O workshopu

• Délka workshopu: 1/2 den

• Lokalita: učebna a sportoviště v Praze (bude upřesněno).

V případě zájmu skupiny 8 a více osob lze workshop uspořádat kdekoli v ČR nebo SR, pokud má dané místo golfový putting a driving.

Workshop je určen zájemcům ze všech oblastí a obzvláště se hodí pro:

 • Leadery, kteří chtějí zvyšovat svoji osobni efektivitu
 • Manažery, kteří mají zájem o rozvoj dovednosti pro podporu talent managementu
 • Zkušené kouče, kteří chtějí nahlédnout do této oblasti koučování při výkonu
 • Sportovní trenéry, kteří chápou že: "Je to o hlavě.", ale neví jak na to
 • Jednotlivce se zájmem o osobní rozvoj a zlepšení vlastní vnitřní hry

• Lektor: Michal Ondráček

• Cena: 3.500,- Kč + DPH

Cena workshopu obsahuje: náklady na lektora, veškeré výukové materiály a pomůcky, pronájem sportovišť a vybavení, teplé a studené nápoje.

Cena neobsahuje: ubytování a dopravu účastníků.

Pokud účastník po absolvování tohoto workshopu nastoupí do některého kurzu The Inner Game International School, obdrží slevu 2.000,- Kč

Termíny

Tento workshop otevíráme vždy jakmile je přihlášeno minimálně 8 účastníků, obykle 4x ročně. Spojte se s námi, sdělíme Vám nejbližší termín.

V případě zájmu o studium The Inner Game Practitioner bude absolventům workshop Inner Game Essentials uznán jako absolvování prvního dne modulu Fundamentals. Doporučujeme však účast na tomto dni kvůli propojení s celou studijní skupinou. Absolventi workshopu Inner Game Essentials dostávají 30% slevu na modul Fundamentals.

Knihy

Timothy Gallwey napsal řadu bestsellerů. Jeho knihy čtou a četly miliony manažerů a koučů po celém světě....

Prohlédněte si aktuální statistiku Amazon ke knize Inner Game of Tennis !

The Inner Game of Tennis

 The Inner Game of Tennis

Nejúspěšnější kniha mezinárodně proslulého trenéra a kouče odhaluje principy vnitřní ("skryté") hry odehrávající se v "hlavě" každého tenisty mezi "prvním já" (mysl) a "druhým já" (tělo), která spolu soupeří o převzetí kontroly nad hrou, a rozhodují tak o jejím úspěchu. Autor rozebírá jednoduché psychologické postupy, jak se s tímto vnitřním zápasem vyrovnat - jak jej "zklidnit" - a zlepšit tak hru na každém stupni tenisové vyspělosti. Analyzuje nejen pocity, se kterými se setkává každý hráč, ale přináší i praktické rady, jak se s nimi vypořádat a zlepšit osobní mentální předpoklady, aby si mohl hru opravdu užít. Kniha je určena jak profesionálům, tak amatérským hráčům, kteří chtějí svou hru dále zdokonalovat. Překlad z angličtiny Pavel Novák.
Aktuální statistika AMAZON: 
Amazon Best Sellers Rank: #3,537 in Books (See Top 100 in Books)

Zdroj

 

The Inner Game of Golf

 The Inner Game of Golf

 Světoznámý trenér, poradce a kouč ve své knize, která se stejně jako všechny jeho práce o metodě Inner Game stala bestsellerem, ukazuje, že sebelepší technika není golfistům nic platná, pokud se plně nevyrovnají se svými mentálními zábranami. Zaměřuje se na psychické procesy hráčů, jako jsou např. představivost, sebedůvěra či pocity, které hra v hráči vyvolává, a doporučuje metody, jak se vypořádat s negativními vlivy (strach, frustrace) narušujícími jeho koncentraci a podlamujícími jeho výkon. Předkládané strategie jsou doplněny četnými příklady a mentálními cvičeními, jež učí, jak zlepšit fyzické i psychické předpoklady hráčů potřebné pro úspěšnou hru a jak díky tomu dosáhnout profesionální dokonalosti. Překlad z angličtiny Aleš Lisa.

Zdroj

The Inner Game of Stress

 The Inner Game of Stress

 Tým autorů pod vedením vyhledávaného kouče, mentora a "objevitele" převratné metody Inner Game aplikuje principy této metody na problematiku stresu a odhaluje cesty, jak iniciovat patřičné změny, které pomáhají stres zvládnout. Uvádí soubor postupů a cvičení k osvojení si dovedností, které nám pomohou chránit se před psychickou nestabilitou, správně ji vyhodnotit, účinným způsobem odpočívat a udržovat si mentální zdraví. Překlad z angličtiny Aleš Lisa.
Zdroj
 

The Inner Game of Work

 The Inner Game of Work

 Nové vydání knihy úspěšného amerického poradce se zabývá uplatněním originální metody zvyšování výkonnosti - Inner Game - v pracovním prostředí. Autor vychází ze své dlouholeté zkušenosti s aplikací metody ve sportu i ve firmách a pomáhá lidem překonat mentální překážky, které zabraňují, aby se soustředili na výkon, příslušným způsobem změnili své vnitřní rozpoložení a plně mobilizovali svůj osobní potenciál. Předkládá i praktické nástroje, jak úspěšně zvládat svůj "vnitřní zápas" (s obavami z neúspěchu, s odporem vůči změnám, s nedostatkem sebedůvěry atd.), který v naší mysli probíhá pokaždé, snažíme-li se dosáhnout lepších výsledků, a navrhuje, jak zlepšit proces učení se s minimálním množstvím instrukcí a příkazů. Překlad z angličtiny Aleš Lisa.

Zdroj